Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner grundlärarutbildningen inriktning 4-6

Du tillhör institutionen Kultur-språk-medier (KSM) under termin 1 - 3. Efter det att du valt fördjupningsämne tillhör du den institution som organiserar ditt fördjupningsämne. Det betyder att det är biträdande prefekt på den institutionen som ansvarar för dina studier och din studiegång.

Från och med termin 4 tillhör du institution enligt följande:
Engelska och lärande: Kultur-språk-medier (KSM)
Matematik och lärande: Natur- miljö-samhälle (NMS)
Naturorientering, teknik och lärande: Natur-miljö-samhälle (NMS)
Samhällsorientering och lärande: Individ och samhälle (IS)
Svenska och lärande: Kultur-språk-medier (KSM)

Biträdande prefekter
KSM: Elisabeth Jennfors
NMS: Anna Wirstedt
IS: Bodil Cronquist

Studentansvarig:
KSM: Carl-Erik Blomberg

Studieadministratör:
Liselotte Sterner

Studievägledare:
Paula Grevskog

Kultur-språk-medier
Natur-miljö-samhälle
Individ och samhälle

Senast uppdaterad av Peter Bengtsson