Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundlärarutbildning – inriktning grundskolans åk 4-6, 240 hp

Grundlärarutbildning - inriktning grunskolans åk 4-6

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Fördjupningsämne
Termin 4 och 6: Olika ämnen beroende av val av fjärde undervisningsämne och fördjupningsämne

En grundlärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 4-6 innehåller fyra undervisningsämnen om minst 30hp. Svenska (Sv), Matematik (Ma) och Engelska (En) är obligatoriska ämnen, men det fjärde undervisningsämnet är valbart.

Val inom utbildningen
Du kan välja att ha antingen NO och teknik (NO), SO (SO), Bild (Bd), Idrott och hälsa (Id) eller Musik (Mu) i din examen som fjärde undervisningsämne.
Presentationer av fjärde undervisningsämne.

När du har läst 15 hp i samtliga dina undervisningsämnen ska du välja ett fördjupningsämne. Det finns fem fördjupningsämnen att välja mellan: Svenska och lärande, Matematik och lärande, Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande.  Bild, Idrott och Musik erbjuds inte som fördjupningsämne.  I fördjupningsämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I fördjupningsämnet integreras också en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. Presentationer av fördjupningsämne.

För att kunna ha NO, teknik och lärande eller SO och lärande som fördjupningsämne måste du ha valt det som ditt fjärde undervisningsämne.

I de tre övriga undervisningsämnena ska du läsa ytterligare 15hp så att du kommer upp i 30hp totalt. Om du tänker välja Svenska och lärande som fördjupningsämne ska du läsa Engelska 16-30 hp andra halvan av termin 3. Om du tänker välja Matematik och lärande, Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande ska du läsa Svenska 16-30 hp andra halvan av termin 3. Du måste alltså redan nu tänka igenom vilket ämne du vill fördjupa dig i.

Mellan den 15 mars och 18 april  ska du som går i termin 2 göra följande:
1) Anmäl dig till första kursen i ditt fjärde undervisningsämne (NO/tk, SO, Bd, Id, eller Mu) som du ska läsa första halvan av termin 3.
2) Bestäm dig för vilket undervisningsämne (Sv, Ma, En, NO/tk, eller SO) som du vill ha som fördjupningsämne fr o m termin 4. 
3) Anmäl dig till den andra kursen i Svenska (gäller för dig som ska fördjupa dig i Ma, En, NO/tk, eller SO) eller i Engelska (gäller för dig som ska fördjupa dig i Sv).

Länk till anmälan finns i tabellen nedan. Tips för att komma till rätt kurs: a) Kopiera anmälningskoden b) Logga in på antagning.se som Mah -student c) klistra in anmälningskoden i sökfältet på antagning.se . Ange inte reservalternativ. Behöriga sökande som sökt före den 18 april har platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt med sökande.

Mellan den 15 oktober och 29 oktober ska du som går i termin 3 göra följande:
Anmäl dig till ditt fördjupningsämne (Sv, Ma, En, NO/tk, eller SO) som du ska läsa från och med termin 4. OBS! Anmälningstiden senarelagd till den 15-29 oktober.
Anmäl dig till det förjupningsämne du vill läsa. Det är platsgaranti för den fördjupning du anmäler dig till förutsatt att det finns tillräckligt med sökande och att du ansöker i tid.

 

Fjärde undervisningsämne
(Gäller alla studenter i T2)
Anmälan  15/3-18/4
inför termin 3:1
Fördjupningsämne
(Gäller alla studenter i T3)
Anmälan 15/10-29/10
inför termin 4:1
Ämnesstudier 16-30hp
(Gäller alla studenter i T2)
Anmälan 15/3-18/4
inför termin 3:2
NO, teknik och lärande NO, teknik och lärande Svenska 16-30hp
NO, teknik och lärande Svenska och lärande Engelska 16-30hp
NO, teknik och lärande Matematik och lärande Svenska 16-30hp
NO, teknik och lärande  Engelska och lärande Svenska 16-30hp
SO och lärande SO och lärande Svenska 16-30hp
SO och lärande  Svenska och lärande Engelska 16-30hp
SO och lärande  Matematik och lärande Svenska 16-30hp
SO och lärande  Engelska och lärande Svenska 16-30hp
Musik och lärande Svenska och lärande Engelska 16-30hp
Musik och lärande Matematik och lärande Svenska 16-30hp
Musik och lärande Engelska och lärande Svenska 16-30hp
Bild och lärande Svenska och lärande Engelska 16-30hp
Bild och lärande Matematik och lärande Svenska 16-30hp
Bild och lärande Engelska och lärande Svenska 16-30hp
Idrott och lärande Svenska och lärande

Engelska 16-30hp

Idrott och lärande  Matematik och lärande Svenska 16-30hp
Idrott och lärande Engelska och lärande

Svenska 16-30hp

 
Kursförteckningar för hela utbildningen (antagning ht 2016) 

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt