Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundlärarutbildning - inriktning F-3, 240hp

Grundlärarutbildning - inriktning F-3, 240 hp

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Fördjupningsämne
Termin 6: Olika ämnen beroende av val av fördjupningsämne

 

En grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 
1-3 innehåller fem undervisningsämnen. Du läser minst 30hp i Svenska (Sv) respektive Matematik (Ma) och minst 15hp i Engelska (En), NO och teknik (NO) och SO (SO). 

I termin 3 när du har läst eller påbörjat studierna om 15 hp i samtliga dina undervisningsämnen ska du välja ett fördjupningsämne inför termin 4. Det finns fem fördjupningsämnen att välja mellan: Svenska och lärande, Matematik och lärande, Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande. I fördjupningsämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. I fördjupningsämnet integreras också en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna. Presentationer av fördjupningsämne.

Du som valt Matematik och lärande eller Svenska och lärande som fördjupningsämne ska senare i utbildningen välja om du vill läsa 16-30hp i NO / teknik eller SO första halvan av termin 6. Den andra halvan läser du 16-30hp i Matematik om du har Svenska och lärande som fördjupningsämne eller 16-30hp i Svenska om du har Matematik och lärande som fördjupningsämne. 

Du som valt Engelska och lärande, NO, teknik och lärande eller SO och lärande som fördjupningsämne kommer att läsa 16-30hp i Svenska och Matematik under termin 6 och behöver alltså inte göra ytterligare val.


Mellan den 15 oktober och 29 oktober ska du som går i termin 3
anmäla dig till ditt fördjupningsämne (Sv, Ma, En, NO/tk, eller SO) som du ska läsa från och med termin 4.  OBS! Anmälningstiden är anpassad så att du ska ha hunnit påbörja ämnesstudier i alla ämnen innan du gör ditt val av fördjupningsämne.

Anmäl dig till det förjupningsämne du vill läsa. Det är platsgaranti för den fördjupning du anmäler dig till förutsatt att det finns tillräckligt med sökande och att du ansöker i tid. 


Mellan den 15 oktober och 29 oktober ska du som går i termin 5 och som har Svenska och lärande eller Matematik och lärande som fördjupningsämne

anmäla dig antingen till ytterligare en kurs NO, teknik och lärande, 16-30hp (NO) eller SO och lärande, 16-30hp (SO) första halvan av termin 6.

Fördjupningsämne
(Gäller alla studenter i T3)

Anmälan 15/10-28/10
inför termin 4 

Ämnesstudier 16-30hp
(Gäller  Ma och Sv studenter i T5)
Anmälan 15/10-28/10
inför
 termin 6

NO, teknik och lärande
SO och lärande
Engelska och lärande
Svenska och lärande NO / teknik, 16-30 hp
Svenska och lärande SO, 16-30 hp
Matematik och lärande NO / teknik, 16-30 hp
Matematik och lärande  SO, 16-30 hp

 

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt