Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner förskollärarutbildningen

Har du funderingar king din studiegång och utbildning - hör gärna av dig med dina frågor.

Ann-Sofie Almquist är biträdande prefekt på institutionen Barn-unga-samhälle och har det övergripande ansvaret för din studiegång och studiesituation.

Jutta Balldin är programsamordnare för förskollärarutbildningen.

Ylva Holmberg är kontaktperson för förskollärarutbildningens musikprofil.

Sara Berglund är kontaktperson för flexibel variant:

Kursansvarig termin 1:
1.1 delkurs 1: Jutta Balldin
1.1 delkurs 2: Gun Persson
1.2 Carina Berkhuizen

Studieadministratör Anders Eskilsson

Studie- och yrkesvägledare: Paula Grevskog

Barn-unga-samhälle

Vid institutionen Barn-unga-samhälle (BUS) bedrivs utbildning, forskning och samverkan med inriktning mot barndom och lärande.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist