Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner Ämneslärarutbildningen

Som student på ämneslärarutbildningen tillhör du under hela din utbildning den institution som ger ditt förstaämne. Det är biträdande prefekt på institutionen som ansvarar för dina studier och din studiegång.

Engelska-svenska bild
Biträdande prefekt: Elisabeth Jennfors
Ämnesansvariga lärare:
Engelska: Björn Sundmark
Svenska: Marie Thavenius
Bild: Bjørn Wangen
Ämnesansvarig institution
Kultur-språk-medier

Historia-religion-samhällskunskap
Biträdande prefekt: Bodil Cronquist
Ämnesansvariga lärare:
HistoriaCecilia Axelsson Yngvéus, Ingmarie Danielsson Malmros
Religion: Bodil Liljefors Persson, Erik Alvstad
Samhällskunskap: Jan-Anders Andersson
Ämnesansvarig institution:
Individ och samhälle

Idrott
Bitr.prefekt: Jan-Eric Ekberg
Ämnesansvarig lärare: Mikael Londos
Ämnesansvarig institution
Idrottsvetenskap

Matematik-naturvetenskapliga ämnen-geografi
Bitr.prefekt: Anna Wirstedt
Ämneansvarig lärare: 
Matematik: Joakim Olofsson
Naturkunskap: Kerstin Sonesson
Fysik: Leif Karlsson
Geografi: Per Schubert 
Kemi: Jesper Sjöström 
Biologi: Agneta Rehn
Teknik: Sverker Aasa   
Ämnensansvarig institution:
Natur-miljö-samhälle

Studieadministratörer:
Engelska-svenska-idrott-bild: Sandra Alfelt
Historia-religion-samhällskunskap-matematik: Anki Ängeborn

Studievägledare:
Nichlas Eklund

Senast uppdaterad av Nina-Ewa Ilnicki