Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Anmälan till andraämnen i Lund

Malmö högskola samarbetar med Lunds universitet och Högskolan Kristianstad inom ämneslärarutbildningen. För Malmöstudenter innebär det att andraämnestudierna i fysik och moderna språk  är förlagda till Lunds universitet. I tabellen nedan ser du vilka kurser som ingår i en ämneslärarutbildning  i respektive ämne och den särskilda behörigheten.

Särskilt anmälningsförfarande

Eftersom de kurser som ingår i en ämneslärarutbildning inte erbjuds som fristående kurser utan endast för studenter antagna till ämneslärarprogram kan lundakurserna inte sökas via antagning.se. Du som är student i Malmö och vill läsa andraämne i Lund har därför ett särskilt anmälningsförfarande. Senast fredagen den 7 april 2017 ska du mejla ditt namn och personnummer till anders.olsson@mah.se och ange det andraämne (fysik, franska, italienska, kinesiska, spanska eller tyska) som du vill läsa. Din anmälan kommer att vidarebefordras till Lunds univerisitet som efter behörighetskontroll antar dig manuellt till första kursen. Information hur du söker till följande kurser inom andraämnet får du av institutionen i Lund som du läser vid.

Information om Moderna Språk som andraämne på Språk- och litteraturcentrum  i Helgonabacken 12, Lund måndagen den 27/3 kl 10-12 i hörsalen. Intresserade studenter kommer att möta lärare, studierektorer, studievägledare och en student som berättar om hur det är att studera ett modernt språk och att vara på utbytestermin. Det bjuds på fika och alla intresserade är varmt välkomna. Karta: http://www.sol.lu.se/kontakt/hitta/

Studenter som är nyfikna på fysik  som andraämne bjuds in till Lundmarkssalen i Astronomihuset tisdagen 28/3 kl 10-12. Det kommer att vara en presentation av ämnet, en student kommer att berätta om hur det är att läsa fysik, kort presentation av ämnesdidaktiken och en liten rundtur. Fika kommer att finnas. Alla är varmt välkomna. Karta och vägbeskrivning hittar man här: http://www.astro.lu.se/Swe/Allman/

 

Kursförteckningar

Du som läser andraämnet i Lund kommer att ha en något annorlunda studiegång än de studenter som läser andraämnet i Malmö.

  • Samtliga 90 hp i moderna språk läses i en följd termin 3-5. När du återvänder till Malmö vårterminen 2019 kommer du att läsa två kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och två vfu-kurser samma termin. Observera att terminen börjar med en vfu-kurs och att du måste ha kontakt med din vfu-lärare i god tid och helst närvara vid vfu-lärardagen tisdagen den 8/1 2019.
  • Du som önskar kombinera matematik och fysik läser fysik (1-30 hp) i Lund termin 3 därefter återvänder du till Malmö vårterminen 2018 för studier i uvk, vfu och matematik innan du avslutar fysikstudierna (61-90 hp) i Lund termin 8 och 9. Vårterminen 2018 kommer du att läsa två kurser i utbildningsvetenskaplig kärna och två vfu-kurser samma termin. Observera att terminen börjar med en vfu-kurs och att du måste ha kontakt med din vfu-lärare i god tid och helst närvara vid vfu-lärardagen tisdagen den 9/1 2018.

Se vidare kursförteckning för aktuell ämneskombination.

Länkar till kursplaner som krävs för ämneslärarexamen:

Fysik Särskild behörighet: Fysik B, Matematik D eller Fysik 2, Matematik 4
Fysik I (1-30 hp), ÄFYA11 
Fysik II (31-45 hp), ÄFYA22
Fysik II forts: Grundläggande kvantmekanik, statistiskmekanik och kvantstatistik för lärare, (46-60 hp), ÄFYB23
Fysik III: Kvantfysik med didaktik (61-90 hp), ÄFYC01

Franska Särskild behörighet: Engelska B, Franska steg 3 eller English 6, Franska språk 3
Franska med utbildningsvetensplig inriktning (1-30 hp), ÄFRA11 
Franska med utbildningsvetenskaplig inriktning forts.kurs (31-60 hp), ÄFRA12  
Franska III (61-90 hp), ÄFRA51  

Italienska Särskild behörighet: Engelska B, Italienska steg 3 eller English 6, Italienska språk 3
Italienska med utbildningsvetenskaplig inriktning (1-30 hp), ÄITA11
Italienska II (31-60 hp), ÄITA22
Italienska III (61-90 hp), ÄITA51

Spanska Särskild behörighet: Engelska B, Spanska steg 3 eller English 6, Spanska språk 3
Spanska I (1-30 hp), ÄSPA11  
Spanska II (31-60 hp), ÄSPA12   
Spanska III (61-90 hp), ÄSPA51  

Tyska Särskild behörighet: Engelska B, Tyska steg 3 eller English 6, Tyska språk 3
Tyska I (1-30 hp), ÄTYA11   
Tyska II (31-60 hp), ÄTYA12   
Tyska III (61-90 hp), ÄTYA51 

Kinesiska Särskild behörighet: Engelska B, Kinesiska steg 3 (eller motsvarande*) eller English 6 , Kinesiska språk 3

Kinesiska: Grundkurs med ämnesdidaktisk inriktning (1-30 hp), ÄKIA12

*Observera att förkunskapskravet för Kinesiska är Kinesiska steg 3 på gymnasienivå, eller motsvarande. Om du saknar denna behörighet kan du göra dig behörig till Kinesiska genom att studera följande nybörjarkurser i kinesiska vid Lunds universitet: KINC21 (15 hp, kvällstid på halvfart, ges höstterminer) och KINC22 (15 hp, kvällstid på halvfart, ges vårterminer), alternativt KINC01 (15 hp, nätbaserad, ges vårterminer) och KINC02 (15 hp, nätbaserad, ges höstterminer).

Senast uppdaterad av Sandra Alfelt