Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Antagning 2016

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Förstaämne/ingångsämne
Ö2 – Övrigt ämne, andraämne
Ö3 – Övrigt ämne, tredjeämne 

Val av andra- och tredjeämne
En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 innehåller tre undervisningsämnen:
ett förstaämne om 90hp och två övriga ämnen om minst 45hp. Högskoleförordningen tillåter dock att studenter med Bild som förstaämne kan erhålla en ämneslärarexamen med två undervisningsämnen där även andraämnet utgör 90hp.

Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade. De ämneskombinationer som Malmö högskola erbjuder dig som antogs ht 2016 framgår av tabellen nedan.

Vid antagningen till ämneslärarutbildningen prövades din särskilda behörighet i förstaämnet. Det betyder att du måste kontrollera så att du uppfyller behörighetskraven för ditt planerade andra- och tredjeämne. Behörigheten framgår av anmälningslänken tillrespektive ämne i tabellen nedan. Du söker ditt andraämne termin 2 inför termin 3. Ditt tredjeämne söker du termin 4 inför termin 5. 

Mellan den 15 mars och 18 april 2017 ska du som går i termin 2:
1) Bestämma dig för vilken ämneskombination du vill ha (både andra och tredjeämne)

2) Ansöka till det andraämne som du vill läsa termin 3 (ansökan sker till första kursen i ämnet). Länk till anmälan kommer att finnas i tabellen nedan. Tips för att komma till rätt kurs: a) Kopiera anmälningskoden b) Logga in på antagning.se som Mah -student c) klistra in anmälningskoden i sökfältet på antagning.se.  

Behöriga sökande som ansökt före den 18 april har platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt med sökande. Ange inte reservalternativ. Om något andraämne måste ställas in på grund av för få sökande så tar vi personlig kontakt inför förnyad anmälan till annat andraämne.

Ansökan tredjeämne gör du först i termin 4 mellan den 15 mars och 15 april 2018. Länk till anmälan kommer att finnas i tabellen nedan.

Förstaämne Andraämne

Anmälan
15/3-18/4 2017
inför termin 3

Tredjeämne
Anmälan
15/3-15/4 2018
inför termin 5

Kursförteckning för 
kombinationer med

Bild Kemi*
Biolog  förstaämnet bild
Bild Kemi*
Fysik*
 förstaämnet bild
Bild Teknik
Biolog
 förstaämnet bild
Bild Teknik Fysik*
 förstaämnet bild
Bild Historia Geografi  förstaämnet bild
Bild Historia forts. historia upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Religion Geografi  förstaämnet bild
Bild Religion
Historia  förstaämnet bild
Bild Religion forts. religion upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Engelska forts. engelska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Franska* forts. franska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Spanska* forts. spanska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Tyska* forts. tyska upp till 90hp  förstaämnet bild
       
Engelska Kemi*
Biolog  förstaämnet engelska
Engelska Kemi*
Fysik*
 förstaämnet engelska
Engelska Teknik
Biolog  förstaämnet engelska
Engelska  Teknik
Fysik*  förstaämnet engelska
Engelska  Religion
Geografi  förstaämnet engelska
Engelska Religion Historia  förstaämnet engelska
Engelska  Historia
Geografi  förstaämnet engelska
       
Historia  Matematik Geografi  förstaämnet historia
Historia  Religion
Geografi  förstaämnet historia
Historia  Engelska Geografi   förstaämnet historia
       
Idrott  Kemi*
Biolog  förstaämnet idrott
Idrott Kemi*
Fysik*  förstaämnet idrott
Idrott Teknik
Biolog  förstaämnet idrott
Idrott Teknik
Fysik*
 förstaämnet idrott
Idrott Historia
Geografi  förstaämnet idrott
Idrott Religion
Geografi  förstaämnet idrott
Idrott Religion Historia  förstaämnet idrott
       
Matematik Kemi*
Biolog  förstaämnet matematik
Matematik Kemi*
Fysik*  förstaämnet matematik
Matematik Teknik
Biolog  förstaämnet matematik
Matematik  Teknik
Fysik*  förstaämnet matematik
Matematik  Religion
Geografi  förstaämnet matematik
Matematik  Historia
Geografi  förstaämnet matematik

 

Förstaämne       

Andraämne

Anmälan
15/3-18/4 2017
inför termin 3

Tredjeämne
Anmälan
15/3-15/4 2018
inför termin 5     

Kursförteckning för 
kombinationer med

Religion  Historia
Geografi  förstaämnet religion
Religion  Engelska
Geografi   förstaämnet religion
Religion Engelska Historia  förstaämnet religion
Religion Matematik Geografi  förstaämnet religion
Religion Matematik Historia  förstaämnet religion
       
Samhällskunskap  Religion
Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Religion Historia  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap  Historia
Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Engelska
Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Engelska Historia  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Matematik Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Matematik Historia  förstaämnet samhällskunskap
       
Svenska  Kemi*
Biolog  förstaämnet svenska
Svenska  Kemi*
Fysik*  förstaämnet svenska
Svenska  Teknik
Biolog  förstaämnet svenska
Svenska  Teknik
Fysik*  förstaämnet svenska
Svenska  Religion
Geografi  förstaämnet svenska
Svenska Religion Historia  förstaämnet svenska
Svenska  Historia
Geografi  förstaämnet svenska
Svenska  Engelska
Svenska som andraspråk  förstaämnet svenska

*     Studierna är helt eller delvis förlagda till Lunds universitet.   


Senast uppdaterad av Johan Portland