Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Antagning 2015

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Förstaämne/ingångsämne
Ö2 – Övrigt ämne, andraämne
Ö3 – Övrigt ämne, tredjeämne 

Val av andra- och tredjeämne
En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 innehåller tre undervisningsämnen:
ett förstaämne om 90hp och två övriga ämnen om minst 45hp. Högskoleförordningen tillåter dock att studenter med Bild som förstaämne kan erhålla en ämneslärarexamen med två undervisningsämnen där även andraämnet utgör 90hp.

Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade. De ämneskombinationer som Malmö högskola erbjuder dig som antogs ht 2015 framgår av tabellen nedan.

Vid antagningen till ämneslärarutbildningen prövades din särskilda behörighet i förstaämnet. Det betyder att du måste kontrollera så att du uppfyller behörighetskraven för ditt planerade andra- och tredjeämne. Behörigheten framgår av anmälningslänken tillrespektive ämne i tabellen nedan. Du söker ditt andraämne termin 2 inför termin 3. Ditt tredjeämne söker du termin 4 inför termin 5. 

Mellan den 15 mars och 18 april 2017 ska du som går i termin 4:
Ansöka till det tredjeämne som du vill läsa termin 5. Länk till anmälan  finns i tabellen nedan. Ansökan sker till första kursen i ämnet. Du som har Bild som förstaämne och önskar fortsätta med andraämnet ska också anmäla detta.Tips för att komma till rätt kurs: a) Kopiera anmälningskoden b) Logga in på antagning.se som Mah -student c) klistra in anmälningskoden i sökfältet på antagning.se. 

Behöriga sökande som ansökt före den 18 april har platsgaranti förutsatt att det finns tillräckligt med sökande. Ange inte reservalternativ. Om något andraämne måste ställas in på grund av för få sökande så tar vi personlig kontakt inför förnyad anmälan till annat andraämne.

Förstaämne Andraämne

Anmälan
15/3-15/4 2016
inför termin 3

Tredjeämne
Anmälan
15/3-18/4 2017
inför termin 5

Kursförteckning för 
kombinationer med

Bild Biologi
Kemi*  förstaämnet bild
Bild Biologi
Teknik
 förstaämnet bild
Bild Fysik*
Kemi*  förstaämnet bild
Bild Fysik* Teknik  förstaämnet bild
Bild Historia Geografi  förstaämnet bild
Bild Historia forts. historia upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Religion Geografi  förstaämnet bild
Bild Religion Historia***  förstaämnet bild
Bild Religion forts. religion upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Engelska forts. engelska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Franska* forts. franska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Spanska* forts. spanska upp till 90hp  förstaämnet bild
Bild Tyska* forts. tyska upp till 90hp  förstaämnet bild
       
Engelska Biologi
Kemi*  förstaämnet engelska
Engelska Biologi
Teknik
 förstaämnet engelska
Engelska Fysik* Kemi*  förstaämnet engelska
Engelska  Fysik*
Teknik  förstaämnet engelska
Engelska  Religion Geografi  förstaämnet engelska
Engelska Religion Historia***  förstaämnet engelska
Engelska  Historia Geografi  förstaämnet engelska
       
Historia  Matematik Geografi  förstaämnet historia
Historia  Religion Geografi  förstaämnet historia
Historia  Engelska Geografi  förstaämnet historia
       
Idrott  Biologi
Kemi*  förstaämnet idrott
Idrott Biologi
Teknik  förstaämnet idrott
Idrott Biologi
Matematik**  förstaämnet idrott
Idrott Fysik*
Kemi*  förstaämnet idrott
Idrott Fysik*
Teknik
 förstaämnet idrott
Idrott Fysik*
Matematik**  förstaämnet idrott
Idrott Historia Geografi  förstaämnet idrott
Idrott Religion Geografi  förstaämnet idrott
Idrott Religion Historia***  förstaämnet idrott
       
Matematik Biologi
Kemi*  förstaämnet matematik
Matematik Biologi
Teknik  förstaämnet matematik
Matematik Fysik*
Kemi*  förstaämnet matematik
Matematik  Fysik*
Teknik  förstaämnet matematik
Matematik  Religion Geografi  förstaämnet matematik
Matematik Religion Historia***  förstaämnet matematik
Matematik  Historia Geografi  förstaämnet matematik

 

Förstaämne       

Andraämne

Anmälan
15/3-15/4 2016
inför termin 3

Tredjeämne
Anmälan
15/3-18/4 2017
inför termin 5     

Kursförteckning för 
kombinationer med

Religion  Historia Geografi  förstaämnet religion
Religion  Engelska Geografi  förstaämnet religion
Religion Engelska Historia***  förstaämnet religion
Religion Matematik Geografi  förstaämnet religion
Religion Matematik Historia***  förstaämnet religion
       
Samhällskunskap  Religion Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Religion Historia***  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap  Historia Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Engelska Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Engelska Historia***  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Matematik Geografi  förstaämnet samhällskunskap
Samhällskunskap Matematik Historia***  förstaämnet samhällskunskap
       
Svenska  Biologi
Kemi*  förstaämnet svenska
Svenska  Biologi Teknik  förstaämnet svenska
Svenska  Fysik* Kemi*  förstaämnet svenska
Svenska  Fysik* Teknik  förstaämnet svenska
Svenska  Religion Geografi  förstaämnet svenska
Svenska Religion Historia***  förstaämnet svenska
Svenska  Historia Geografi  förstaämnet svenska
Svenska  Engelska Svenska som andraspråk  förstaämnet svenska

*     Studierna är förlagda till Lunds universitet.   
**    Matematik  läses som andraämne efter tredjeämnet
***   Om du vill läsa historia som tredjeämne så anmäler du detta till sandra.alfelt@mah.se  före den 18 april. Sandra kommer därefter att ge vidare instruktioner om hur du går tillväga för att fullfölja ditt val. 

Senast uppdaterad av Johan Portland