Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ämneslärarutbildning – inriktning grundskolan åk 7-9, 270hp

U – Utbildningsvetenskaplig kärna
F – Förstaämne/ingångsämne
Ö2 – Övrigt ämne, andraämne
Ö3 – Övrigt ämne, tredjeämne 

En ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i årskurs 7-9 innehåller tre undervisningsämnen: ett förstaämne om 90hp och två övriga ämnen om minst 45hp.

I förstaämnet skriver du två självständiga arbeten varav ett är ditt examensarbete. Både i första- och andraämnet integreras en del av den utbildningsvetenskapliga kärnan med ämnesstudierna.

Val av andra- och tredjeämne
Du söker ditt andraämne termin 2 inför termin 3. Ditt tredjeämne söker du termin 4 inför termin 5.

Möjligheterna att kombinera olika ämnen är begränsade och varierar mellan antagningsår.

Vid antagningen till ämneslärarutbildningen prövades din särskilda behörighet i förstaämnet. Det betyder att du måste kontrollera så att du uppfyller behörighetskraven för ditt planerade andra- och tredjeämne. Klicka på ditt antagningsår för mer information:

 

Senast uppdaterad av Anders Olsson