Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hantering av frågor som rör äldre lärarexamina vid Malmö högskola/ Lunds universitet

En ny förordning (SFS 2013:831) gör det möjligt för dig som har påbörjat en utbildning, som enligt äldre föreskrifter hade kunnat leda till en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare, att senast 30 juni 2020 ansöka om att få examen för utbildningen.

Om du uppfyller kraven för en behörighetsgivande examina för legitimation som lärare eller förskollärare, men inte tidigare tagit ut någon examen:
1) Ta kontakt med det lärosäte som gav utbildningen för där att ansöka om examen.
2) Har du läst vid Malmö högskola/Lunds universitet: ansök om examen för äldre lärarutbildning 

Om du vill slutföra en påbörjad förskollärar- eller lärarutbildning och saknar kurs eller del av kurs:
1) Ta kontakt med det lärosäte som gav utbildningen för att där avsluta denna.
2) Har du läst vid Malmö högskola/Lunds universitet kontakta studievägledningen vid Lärande och samhälle. Observera att de kurser som ingick i din utbildning inte längre anordnas och att det därför kan innebära att du behöver läsa kurs(er) med större poängomfattning än vad som saknas för att en examen ska kunna utfärdas.

Om du vill slutföra en påbörjad lärarutbildning, är verksam som lärare i relevant åldersspår och relevanta ämnen och saknar högst än 120 hp (80 poäng) för att nå examen:
Se  VAL-projektet  (VAL = vidareutbildning för lärare som saknar lärarexamen)

Senast uppdaterad av Anders Olsson