Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Information till nuvarande och tidigare studenter vid Lärarutbildningen

Information om vilka årskurser och undervisningsämnen som utbildningen svarar mot

För tidigare studenter (antagna före ht 2001) som inte har tagit ut sådan äldre examen som utbildningen syftade till (exempelvis Grundskollärarexamen, Gymnasielärarexamen, Barn- och ungdomspedagogiska examen som enligt bestämmelserna kunde utfärdas fram till 30 juni 2008) har regeringen aviserat förändring av bestämmelserna.
För mer information och ansökan om examensbevis

Du som erhållit examen vid lärarutbildning i Malmö och som behöver verifiera utfärdad examen kan erhålla ett studieintyg alternativt kopia av examensbevis. Kontakta studerandeexpeditionen alt. 040-665 85 00 (telefontid kl. 10-12), ange ditt ärende och uppge namn, personnummer, adress samt telefonnummer där du kan nås på dagtid.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs