Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för lärande och samhälle

LS fakultetsbild

Fakulteten för lärande och samhälle, LS, har 3800 helårsstudenter. Fakulteten erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur-, fritid och idrott och har en av Sveriges största lärarutbildningar.

Utbildningar

Fakulteten utbildar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Gällande lärarutbildning kan du, som student, välja en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare. Fakulteteten erbjuder även magister- och masterutbildningar, fristående kurser, forskarutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten samverkar med skolsamhället, idrottsorganisationer och kulturinstitutioner för att erbjuda forskningsbaserade, efterfrågade och samhällsrelevanta utbildningar.

Forskning

Forskningen inom LS är idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig. Utbildning på forskarnivå bedrivs i ämnena idrottsvetenskap, inriktning samhällsvetenskap och humaniora, historia och historiedidaktik, naturvetenskapernas och matematikens didaktik, pedagogik samt svenska med didaktisk inriktning. 

mot-fascism_liten

Professorsföreläsning - På antifacismens fält

Johan Lundin håller sin professorsföreläsning På antifacismens fält, berättelser om svensk politisk kultur. Välkomna!
När? 15 maj kl. 16.15
Var? D328, Orkanen, Malmö högskola
Läs mer om professorsföreläsningen 

Nyheter

Kalender

Senast uppdaterad av Helena Smitt