Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Repetitionsmaterial

Här finns ett värdefullt material för dig som behöver repetera gymnasiematematiken. Det kan även vara av värde för dig som behöver ytterligare uppgifter i matematisk analys.

Materialet är uppdelat i två delar med tillhörande facit.

Del 1
Facit del 1

Del 2
Facit del 2

Senast uppdaterad av Sara Appelquist