Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Matematik via mobilen

Wolfram Alpha

Det finns flera utmärkta matematikapplikationer för mobiltelefoner. Den mest användbara är nog Wolfram Alpha, som kan användas från vilken mobiltelefon som helst. Baserad på en ganska fri syntax kan man få programmet att lösa en mängd matematiska uppgifter som att derivera, integrera, förenkla, lösa ekvationer osv.

Wolfram Alpha är unikt i den meningen att man kan få programmet att visa alla steg i en lösning. I många fall är detta informativt och bidrar till att öka förståelsen. I andra fall är det som visas ganska obegripligt. Man får ta det för vad det är.

På Wolfram Alphas sida finns exempel på hur man kan använda applikationen.

Länk till Wolfram Alpha finns här:
http://www.wolframalpha.com/

Länk till Wolfram Alpha mobile apps finns här:
http://products.wolframalpha.com/mobile/

 

Senast uppdaterad av Filippa Törnwall