Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Matematikdatorprogram

Under dina studier på TS och även i arbetslivet kommer du att ha nytta av olika matematikprogram. Vi har som tanke att använda fri programvara som du kan ladda ner och installera på din egen dator. I kurserna kommer du att använda Maxima, Octave och GeoGebra.

Maxima
Maxima är ett så kallat datoralgebraprogram med vars hjälp du till exempel kan förenkla, derivera, integrera och lösa ekvationer analytiskt, dvs. du får resultaten i exakt form. Maxima är mycket lättanvänt och programmet har kommandon och instruktioner på svenska. Programmet finns för Windows och Mac.

En fullständig manual till Maxima med nedladdningsinstruktioner och exempel på hur programmet används finns här:

Hämta manual och nedladdningsinstruktioner

Ni som har Macdatorer skall noga läsa informationen på programmets hemsida där det beskrivs hur installationen går till.

Matlab/GNU Octave
Matlab är ett mycket kraftfullt och lättanvänt program för tekniska och naturvetenskapliga beräkningar. Förutom funktionalitet som finns i traditionella programmeringsspråk som C++ och Java har Matlab ett stort antal inbyggda funktioner för att lösa problem inom linjär algebra, analys och statistik. Det finns även fantastiskt bra grafiska rutiner.

För de som inte har tillgång till Matlab, som är ett kommersiellt program, rekommenderar vi GNU Octave som har mycket stora likheter med Matlab men som är gratis.

En kortfattad manual till Matlab/Octave med nedladdningsinstruktioner och exempel på hur programmet används kommer att läggas upp inom kort.

GeoGebra
GeoGebra är ett så kallat dynamiskt geometriprogram, där du ganska fritt kan experimentera med matematiska begrepp och se hur till exempel en funktion beror av olika parametrar. GeoGebra är utmärkt för att bygga upp sin förståelse inom området matematisk analys. Programmet är lättanvänt och har en mycket bra funktionalitet. Rekommenderas varmt!

GeoGebra laddas ner från GeoGebra's hemsida:

Till GeoGebra's hemsida

Manual finns här:

Hämta GeoGebra's manual 

Senast uppdaterad av Sara Appelquist