Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Studenter vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik

Institutionen för datavetenskap och medieteknik erbjuder forskningsanknutna utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen vid institutnionen sker inom två områden, datavetenskap och medieteknik. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Sociala medier, mobila applikationer, digitala spel, strategiska ledningssystem, artificiell intelligens, informationsarkitektur och digitala medier är några av de tillämpningsområden vi intresserar oss för på institutionen för datavetenskap och medieteknik.

Datavetenskap

Forskning inom datavetenskap handlar om att utveckla och analysera koncept och metoder som syftar till att göra mjukvara och dess användning mer användarvänlig, effektiv och tillförlitlig. Aktuella tillämpningsområden är exempelvis energisystem, smarta byggnader, e-hälsa, mobilt lärande, logistik och transporter, e-handel och digitala spel.

Medieteknik

Inom medieteknik undersöker vi hur tekniska möjligheter kan användas för att stödja, underlätta och utveckla kommunikation mellan människor och maskiner i olika kontexter i samhället. Forskningen inom medieteknik tillämpar detta bland annat genom/inom netnografi, augmented reality, affärsutveckling, e-lärande och media i flera kanaler.  

Internet of Things and People

En stor del av institutionens forskning bedrivs inom forskningscentrumet Internet of Things and People, IoTaP. Vid IoTaP arbetar forskare inom datavetenskap, medieteknik och interaktionsdesign tillsammans med representanter för industrin och privata användare. 

Läs mer om våra olika utbildningar

Läs mer om vår forskning

Läs mer om vår samverkan

Kalender

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank