Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arkiv

3-4 november 2016

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 
Kvalitetsgranskning av vetenskaplig litteratur: Granskning av randomiserade studier 

Etik i medicinsk utvärdering 
 
Metaanalyser i medicinsk utvärdering 

Granskning - systematiska översikter 
SBU 
GRADE - handout
Pernilla Östlund 
Hälsoekonomiska utvärderingar inom tandvården
Thomas Davidson 


4 maj, 2016

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola
Hälsoekonomiska utvärderingar inom tandvården – hur går man tillväga?
Thomas Davidson, Fil Dr., Linköpings Universitet
Litteratursökning inför systematiska översikter
Hanna Wilhelmsson, bibliotekarie, Malmö högskola


4 november, 2015

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 
Ekologiska studier, naturalistiska studier eller effectiveness-studier – samma sak? Och varför? 
Ingegerd Mejàre
Kvalitetsbedömning och syntes av studier med kvalitativ analysmetodik
Sofia Tranæus
Etik i medicinsk utvärdering 2015
Sofia Tranæus


6 maj, 2015

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 
Metaanalyser och verktyget Revman
Mikael Nilsson
Superiority- non-inferiority- eller inferiority … Vilket är bevisat? 
Susanna Axelsson
Kvalitetsbedömning av nätverksanalyser (indirekta jämförelser)
Pernilla Östlund


1 oktober, 2014

Odontologiska fakulteten, Malmö högskola:
Att kvalitetsbedöma andras systematiska översikter
Pernilla Östlund
Diagnostik och GRADE
Ingegerd Mejàre
Hälsoekonomiska analyser
Thomas Davidson
Utmaningar för HTA, nu och i framtiden?
Sofia Tranæus

Senast uppdaterad av Johan Portland