Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Publikationer

HTA-O kommenterar 

Tveksamt värde av sockerskatt för att minska karies. HTA-O kommenterar TLT 9 2017

Olika material för direkt pulpaöverkappning. HTA-O kommenterar TLT 8 2017

Mikro-invasiv teknik för behandling av kariesskador på tändernas sidoytor (approximalytor) hos barn och ungdomar. HTA-O kommenterar TLT 8 2016

Utvärderingar och kartläggningar 

Häggman Henriksson B, Alstergren P, Davidson T, Högestätt E, Östlund P, Tranæus S, Vitols S, List T.  Pharmacological treatment of oro-facial pain – health technology assessment including a systematic review with network meta-analysis.  Oral rehabilitation, 2017, doi: 10.1111/joor.12539.

Äldres munhälsa och tandvård – En kartläggning av systematiska översikter 

Arginin för att förebygga karies, 2015-06-26. Caries Research 

TLT Argininrapport - SBU

Senast uppdaterad av Johan Portland