Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner

Lars Bondemark, professor Malmö högskola
Andreas Cederlund, Socialstyrelsen
Thomas Davidsson, Linköpings universitet
Birgitta Häggman Henriksson, Docent, Malmö högskola
Gunilla Klingberg, Dekanus, Malmö högskola
Björn Klinge, professor Malmö högskola
Thomas List , professor Malmö högskola
Mikael Nilsson, SBU
Sofia Tranæus, SBU
Pernilla Östlund, SBU

Styrgrupp är under tillsättning

Senast uppdaterad av Johan Portland