Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pågående projekt

HTA-O kommenterar 

  1. Diagnostik av sekundärkaries: en kostnadseffektivitetsanalys
  2. Psychological Interventions for Poor Oral Health
  3. Behandling av burning mouth syndrome

Utvärderingar och kartläggningar

  • Antibiotikaprofylax vid ortognatkirurgi  
  • Antibiotikaprofylax vid benaugmentation
  • Åldersbestämning m.h.a dentalröntgen
  • Kontamination av dentala implantat
  • Kostnadseffektivitet av täckproteser
Senast uppdaterad av Johan Portland