Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kontaktpersoner

Styrgrupp

Utgörs av dekanus vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, samt tandvårdschef i respektive landsting.

Namn Organisation E-post
Gunilla Klingberg Malmö högskola gunilla.klingberg@mah.se
Dan Ericson Malmö högskola dan.ericson@mah.se
Håkan Bergevi FTV Blekinge hakan.bergevi@ltblekinge.se
Per Engstrand FTV Halland per.engstrand@regionhalland.se
Peter Abrahamsson FTV Halland peter.abrahamsson@regionhalland.se
Anders Nylander FTV Kalmar anders.nylander@ltkalmar.se
Annika Kahlmeter FTV Kronoberg annika.kahlmeter@ltkronoberg.se
Ewa Ericson FTV Skåne ewa.l.ericson@skane.se


Nätverksgrupp

Utgörs av samverkanskoordinator och dekanus vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola, samt en representant för varje landsting.

 Namn Organisation E-post
Gull-Britt Fogelberg
FTV Kronoberg
gull-britt.fogelberg@kronoberg.se
Lennart Hedström FTV Halland lennart.hedstrom@regionhalland.se
Kerstin Wahlund FTV Kalmar kerstin.wahlund@ltkalmar.se
Ing-Mari Redmo Emanuelson
FTV Skåne
ing-mari.redmoemanuelsson@skane.se
Mikael Sonesson
Odontologiska fakulteten
mikael.sonesson@mah.se 
Sofia Petrén
Odontologiska fakulteten
sofia.petren@mah.se
Gunnel Svensäter Odontologiska fakulteten
gunnel.svensater@mah.se
Björn Axtelius Odontologiska fakulteten bjorn.axtelius@mah.se
Lars Bondemark Odontologiska fakulteten lars.bondemark@mah.se 
Thomas List
Odontologiska fakulteten
thomas.list@mah.se
Bengt Götrick Odontologiska fakulteten bengt.gotrick@mah.se
Christina Lindh Odontologiska fakulteten christina.lindh@mah.se
 


Senast uppdaterad av Johan Portland