Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Länktips

CODEX, en webbportal för forskningsetiska riktlinjer som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala Universitet.

doktorandhandboken.nu, Universitets- och högskolerådets webbplats, riktar sig till den som funderar på att börja doktorera, men även till de som har påbörjat sina forskarstudier. Handboken innehåller mycket som kan vara bra att behöva veta om rättigheter, skyldigheter och villkor under forskarutbildningen.

Forskarutbildningskurser vid Lund universitet, medicinska fakulteten.

En ny ansökan om en klinisk prövning ska tas fram? Se information på Läkemedelsverkets hemsida.

Researchresearch, en databas som innehåller stor mängd information om forskningsfinansiärer över hela världen, inklusive svenska.

Stiftelsen Patentmedelsfonden för odontologisk profylaxforskning.

Vetenskapsrådet, en statlig myndighet med ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning.

Senast uppdaterad av Christina Stenervik