Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal vid avdelning för Pedodonti

Avdelningsföreståndare/Administration
 

Avdelningsföreståndare/ Professor

Karin Ridell Avdelningsföreståndare / Universitetslektor/ST-handledare

Gunilla Klingberg, professor i Pedodonti /dekanus

Kliniksamordnare

Karin Nerbring  (tjänstgör även på avd. för Ortodonti)

Högskoleadministratör

Stella Giuseppin  (tjänstgör även på avd. för Ortodonti)

Tandläkare

Lubna Alward

Henrik Berlin 

Susanne Brogårdh Roth  Universitetslektor

Agnès Ecorcheville

Marie Karlsson

Elisabeth Lager

ST-tandläkare

Kristoffer Emgård

Camilla Göransson

Jessica Hörström

Ann Weibull

Johan Lönnberg

Charlotte Qvillman

Tandsköterskor

Roya Atai 

Pia Björklund

Gunilla Johnsson

Maria Lind

Helén Önnhagen

International Masters

Fatemah Al Qallaf

Fatima Almatrouk

Turki Almujaweb

Mohammed Bamunif 

Reception Pedo ABUT telefon: 040-66 584 76

Reception Spec. barntandvård 040-66 584 81

Senast uppdaterad av Stella Giuseppin