Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Pedodonti är en tillämpad disciplin inom vilken baskunskaper från olika odontologiska, medicinska och beteendevetenskapliga vetenskaper sammanförs och tillämpas som en ofta modifierad form, anpassade till väldefinierade kännetecken hos den ständigt utvecklande individen.

Tvärsnittskaraktären inom ämnesområdet pedodonti avspeglar sig i avdelningens forskningsprofil, vilken omfattar följande forskningsområden:

  • utvärdering av endodontiska behandlingar i tidig ålder
  • Parodontala sjukdomar hos barn och ungdomar
  • Invandrarbarns tandhälsa
  • Kariesprevention hos barn och ungdomar
  • Orala förhållanden och beteende i tandvårdssituationer hos tidigt födda barn
  • De små salivkörtlarnas funktion i olika åldrar
Senast uppdaterad av Christian Callmer