Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på genetik, diabetes, lungsjukdomar och östrogenbrist, faktorer som visat sig ha betydelse för sjukdomsutvecklingen. Forskningen bedrivs till bland annat i samarbete med Lunds universitet. Vi undersöker om ärftliga variationer i inflammationssvaret kan kopplas till svårbe­hand­lad parodontit och till förekomst av parodontit hos individer med diabetes typ 2. Dessutom utvärderar vi olika kliniska behandlingsmetoder.

 

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark