Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ortodonti

Termen ortodonti, i dagligt tal tandreglering, är ursprungligen grekisk och betyder "rak tand".

Vår tandregleringsavdelning är sedan 1994 integrerad med avdelningen för pedodonti (barntandvård) och avdelningen kallas därför också allmän barn- och ungdomstandvård (ABUT) och har cirka 4000 patientbesök årligen. 
 
Barn- och ungdomspatienter kommer till kliniken för konsultation, utredningr och tandregleringsbehandling. Även vuxna är välkomna om de behöver tandreglering. Patienter söker sig hit från hela Region Skåne med tonvikt på Malmöregionen. Vi tar också emot remisspatienter från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Dessutom har vi ett nära samarbete med Käkkirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset MAS.

FO

Forskning

Vid Avdelningen för ortodonti bedrivs evidensbaserad patientcentrerad forskning

Forskning ortodonti

Tandvård

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Tandvård ortodonti

Senast uppdaterad av Isabelle Frej