Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandvård

Patienterna omhändertas på avdelningen av tandläkare eller av student tillsammans med tandläkare. En patient med små till måttliga behandlingsbehov behandlas på studentklinik. De mer komplicerade terapiplaneringarna utförs på avdelningens lärarklinik. Efter diagnostik, terapiplanering och kostnadsförslag remitteras patienten till olika avdelningar beroende på patientens behandlingsbehov.

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark