Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

En stor del av forskningen fokuserar på att kartlägga den skånska befolkningens munhälsa, hur den vuxna befolkningen i Skåne uppfattar sin tandhälsa och vad de har för tandvårdsbehov och tandvårdsefterfrågan. Resultaten av denna forskning kommer bl.a. att ligga till grund för planering och dimensionering av tandvården i Skåne.

Studier om den kliniska examinationens utformning samt ekonomiska och administrativa vinster samt effekterna av att ett digitalt patientadministrativt journalsystem är andra aktuella forskningsprojekt vid avdelningen.

Senast uppdaterad av Irene Persson