Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Grundutbildning

Grundutbildning Materialvetenskap och teknologiPå avdelningen för Materialvetenskap och teknologi får studenterna på tandläkarutbildningen träna och förbereda sig inför patientbehandling på klinik.

Studenterna återkommer flera gånger under utbildningen och utför övningar på en allt mer avancerad nivå. Under andra året av utbildningen får studenterna kunskap om olika fyllningsmaterial, deras egenskaper och behandlingsresultat. När de återkommer under det tredje året får de undervisning kring protetiska konstruktioner.

En del av denna undervisning sker i samarbete med Tandteknikerutbildningen som även ryms under avdelningen. Redan under första terminen får studenterna komma i kontakt  med olika processteknologier och får kännedom om framställning av olika protetiska konstruktioner. Under följande terminer ges undervisning och färdighetsträning på en allt mer avancerad nivå.

En del av undervisningen sker i samband med tandhygienistutbildningen och med tandläkarutbildningen.

Senast uppdaterad av Magnus Jando