Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utrustning på Material-lab

Utrustning på Material-lab:

1.   Instron 4465 Materialtestmaskin, för drag- och tryckprov, skjuvtester, cykliska tester, utmattningsprov etc. T ex: trepunkts- fyrpunkts böjprov för att bestämma böjhållfasthet och E-modul för flertalet material.

     Program för datastyrda materialtester och datainsamling.

2.   Termocyklings- och förbelastningsmaskiner för ”åldring” av provkroppar.

3.   Hårdhetsmätare, Zwick, för bestämning av Vickers-hårdhet (främst för metaller).

4.   Precisionskapar, Buhler Isomet 5000 och Isomet ”Low Speed Saw”, för kapning, seriekapning och sektionering av de flesta material.

5.   Planslip, Buhler Phoenix 4000, för trimning, planslipning och polering av provkroppar och testytor.

6.   Mikroskop, Wild M7A preparermikroskop (6-31 x förstoring) och Leitz 2500DM (50-100-200-500 x förstoring), med digitalkamera för direkt fotografering via mikroskopen. Programvara för bildbehandling och mätning av avstånd, ytor, vinklar etc. på mikroskopbilder eller ”live”-mätningar direkt på testobjekten.

7.   Analysvåg, OHAUS Adventurer-Pro, för precisionsvägningar.

Senast uppdaterad av Isabelle Frej