Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Vid Avdelningen för Odontologisk röntgendiagnostik bedrivs forskning och forskarutbildning med inriktning bland annat på digital kvalitetssäkring; förbättrad riskbedömning gällande karies; käkleder; kostnadseffektivitet vid användning av CBCT jämfört med konventionella metoder, osv.

Senast uppdaterad av Magnus Jando