Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Specialistutbildning

Specialiteten Bettfysiologi är en av åtta tandvårdspecialiteter i Sverige.

Utbildningen sker genom handledd träningSpecialiteten omfattar diagnostik och behandling av funktionsstörningar inom käksystemet med symtom som rörelseinskränkning och smärttillstånd från käkområdet och angränsande organsystem. Särskild uppmärksamhet riktas mot sambandet mellan allmänsjukdomar och funktionsstörningar inom käksystemet.

För att kunna bli specialisttandläkare måste tandläkaren ha arbetat minst 2 år som allmäntandläkare och kunna svenska.

Utbildningen sker genom handledd träning, teoretisk undervisning och kunskapsfördjupning. Dessutom ingår ett mindre forskningsprojekt och en pedagogisk fördjupning. För att få en bred kompetens krävs sidoutbildningar i närliggande odontologiska och medicinska ämnen som t.ex. odontologisk radiologi, oral kirurgi, oral protetik, ortodonti, endodonti, neurologi, reumatologi, algologi och öron-näs och halssjukdomar.

Utbildningsplan för specialiseringstjänstgöring

Senast uppdaterad av Magnus Jando