Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning på Forskarnivå

Forskarutbildning innefattar: eget forskningsarbete under handledning, inhämtande av kunskaper genom olika kurser (motsvarande 60 högskolepoäng) och deltagande i seminarier, kongresser (nationellt och internationellt). Studietiden är 4 år vid heltidsstudier och leder då till odontologie doktorsexamen. För den intresserade hänvisas till studiehandboken för forskarstuderande.

Doktorsavhandlingar som utgått från eller skett i samarbete med klinisk bettfysiologi i Malmö.

 

Andreas Dawson, 2013

Experimental Tooth Clenching - A model for studying mechanisms of muscle pain

Maria Pigg, 2011
Chronic intraoral pain - Assessment of diagnostic methods and prognosis

   Håkan Nilsson, 2010

Resilient appliance therapy of       temporomandibular disorders

 

         Experimental Tooth Clenching

                Chronic intraoral pain

                Resilient appliance therapy of

Pernilla Larsson, 2010
Methodological studies of orofacial aesthetics, orofacial function and oral health-related quality of life

Liselotte Paulsson-Björnsson, 2008
Premature birth. Studies on orthodontic treatment need, craniofacial morphology and function
Napat Limchaichana, 2008
Magnetic Resonance Imaging in Patients with Temporomandibular Disorders and Pain

 

Methodological studies of orofacial asthetics

Premature birth

       Magnetic resonance

 

2007 Ing-Marie Nilsson

2007 Inga-Lill Feldman

2006 Eva Wolf

2004 Mahmoud Eskafi

2003 Kerstin Wahlund

 1999 Thor Henrikson

1998 EwaCarin Ekberg

1997 Danila Vallon

1995 Francisco Pereira

1990 André Monteiro

1987 Sigvard Åkerman

1987 Åke Tegelberg

1987 Håkan Lundh

1985 Lars Eriksson

1983 Maria Nilner

1977 Leif Lysell

1977 Tore Hansson

1952 Ulf Posselt 

Nuvarande doktorander är:

Cecilia Abrahamsson
Mohammad Al-Harthy
Susanna Gillborg
Margaretha Koch

Senast uppdaterad av Magnus Jando