Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning

Utbildningen sker på tre olika nivåer.

Grundutbildning ges till blivande tandläkare, tandhygienister och tandtekniker. 

Vidareutbildning ges till olika peUtbildningsmaterialrsonalkategorier inom tandvården och specialiseringsutbildning sker av tandläkare till blivande specialister inom området Bettfysiologi samt till Clinical Master för tandläkare utanför EU.

Utbildning på forskanivå ges inom ämnet Odontologi med inriktning på Orofacial smärta och käkfunktion.

 

Flera av läroböckerna som används i undervisningen har medarbetare på avdelningen varit författare till.

Senast uppdaterad av Magnus Jando