Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Orofaciala smärtenheten

Orofaciala smärtenheten på Tandvårdshögskolan i Malmö är en del av avdelningen där patienter med komplexa orofaciala smärtor utreds och behandlas. Patienter remitteras huvudsakligen från läkare och tandläkare i Skåne men även utomlänspatienter utreds. Kännetecknande för patienterna är långvariga mångfasetterade/komplexa orofaciala smärtor och huvudvärk som kan vara en del i en generaliserad smärta där allmänmedicinska tillstånd påverkar.

 käksmärta

  

Smärtrond

De allra svåraste och mest komplexa patientfallen diskuteras och bedöms gemensamt i den orofaciala smärtgruppen, där följande odontologiska specialiteter ingår: Bettfysiologi, käkkirurgi, endodonti, oral protetik och oral medicin. Gruppen träffas regelbundet var 6:e vecka.

 

Vårdsamverkan

Två dagar per månad utreds patienter vid Rehabcentrum och vid käkkirugiska kliniken vid Skånes universitets sjukhus i Lund. Målsättningen med denna samverkan är att erbjuda patienter med långvarig ansiktssmärta god vård genom ett integrerat multidisciplinärt omhändertagande.

 

Patienterna erbjuds en bred terapiarsenal som läkemedelsbehandling, bettskenor, rörelseträning, akupunktur, TENS och smärtskola med KBT inriktning.

Senast uppdaterad av Magnus Jando