Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Information till remittent

Informationsbrev till dig som remitterar till oss!

Avdelningen för Klinisk bettfysiologi på Odontologiska fakulteten i Malmö har bytt namn till avdelningen för Orofacial smärta och käkfunktion. Det nya namnet representerar bättre vad vi jobbar med.

Vår verksamhet består av tre kliniker: studentkliniken, specialistkliniken och den orofaciala smärtenheten. Studentkliniken och specialistkliniken tar emot allt från enklare fall till rena specialistfall. Vi utför även antiapnéskenor till patienter som utretts av läkare för sömnapné. Den orofaciala smärtenheten tar emot komplexa smärtpatienter som behöver utredas och behandlas i tätt samarbete med specialister inom tandvården och sjukvården.

På avdelningen finns en ”Clinical Master” -utbildning för tandläkare från länder utanför EU. Detta gör att vi kan erbjuda kortare kötider om patienten kan tänka sig behandlas av engelsk eller arabisktalande tandläkare.

Remittera till oss!

För att vi ska rätt kunna prioritera inkomna remisser kan du som remittent hjälpa oss genom att använda remissmallen.

Detta bör framgå i remissen

  • Din frågeställning till vår utredning.
  • Fullständiga patientuppgifter med telefonnummer (gärna mobilnummer).
  • Aktuella sjukdomar och medicinering.
  • Intensitet, duration och konsekvenser av smärta och funktionsstörning.
  • Relevanta undersökningsfynd.
  • Preliminär diagnos.
  • Nyligen utförd behandling och utfallet av denna.


För patienternas bästa måste vi returnera ofullständiga remisser men vi kommer i så fall ange vilken information som behöver kompletteras.

Du är alltid välkommen att konsultera våra specialister via vår mejladress osk@mah.se

För mer information om avdelningen se vår hemsida där du kan läsa om utbildning, vård och pågående forskning eller vår blogg där våra specialister skriver om aktuell verksamhet.

 

 

Postadress
Malmö högskola
Odontologiska fakulteten
Avdelningen för Orofacial Smärta och käkfunktion
205 06 Malmö

 

Besöksadress
Tandvårdshögskolan, Plan 4
Carl Gustafs väg 34, Malmö

 

Med vänliga hälsningar från personalen på avdelningen Orofacial smärta och käkfunktion!

Senast uppdaterad av Magnus Jando