Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

DC/TMD - kort version

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) omfattar enkla metoder och kriterier för diagnostik av de vanligaste förekommande tillstånden inom orofacial smärta och käkfunktionsstörning. DC/TMD innehåller två axlar: Axel I som ger det kliniska tillståndet och Axel II som uppskattar grad av psykosocial ohälsa. 

DC/TMD är ämnat för användning i allmäntandvård och görs på tre nivåer: screening (för att identifiera patienter), undersökning i allmäntandvård (för subgruppering av patienter inför beslut om behandling eller remittering) och som en del av specialistutredning. 

Nedan finns länkar till formulär, manual och en instruktionsfilm för DC/TMD i allmäntandvård. Använd manualen och filmen parallellt för bästa egeninlärning. Vid problem med nedladdning eller frågor, kontakta osk@mah.se.

Manualer

DC/TMD i allmäntandvård, klinisk undersökning
Fullständig dokumentation (engelska)

Instruktionsfilm

Formulär

Senast uppdaterad av Isabelle Frej