Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

DC/TMD – fullständig version

Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) omfattar väldefinierade metodik och kriterier för diagnostik av de vanligaste förekommande tillstånden inom orofacial smärta och käkfunktionsstörning. DC/TMD innehåller två axlar: Axel I som ger det kliniska tillståndet och Axel II som uppskattar grad av psykosocial ohälsa. 

På denna sida finns manual, formulär och instruktionsfilm till specialistversionen av DC/TMD på svenska. Dessutom finns screeningfrågor för att identifiera patienter. Använd manualen och filmen parallellt för bästa egeninlärning. Vid problem med nedladdning eller frågor, kontakta osk@mah.se.

För fullständig dokumentation och historik, se International RDC/TMD Konsortiums webbplats

Manualer

DC/TMD specialistversion: klinisk undersökning

Fullständig dokumentation (engelska)

 

Instruktionsfilm

DC/TMD specialistversion:

 

Formulär

Screeningformulär

Frågeformulär till patient

Sammanställningsblankett, Axel II

Kliniskt formulär

Beslutsträd

Senast uppdaterad av Magnus Jando