Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vård

Vi utreder och behandlar

  • ansiktssmärtor och käkledsbesvär
  • huvudvärk
  • gap- och tuggsvårigheter
  • bruxism

 För att tillgodose olika perspektiv, så bedrivs våra tandvårdsinsatser på olika sätt.

  • Grundutbildning för att bli tandläkare
  • Vidareutbildning för att bli specialisttandläkare
  • Vara en specialistresurs för orofacial smärtproblematik inom Region Skåne  

Studentkliniken

 

Under sin studietid får de blivande tandläkarna sin kunskap och kliniska färdighetsträning i vanligt förekommande tillstånd och behandlingsalternativ. De förbereds också i att ta hand om patienter med mer långvariga funktionsstörningar och smärttillstånd.

i klinik

Lärarkliniken

 

Här behandlas remitterade patienter med svårare problem än på studentkliniken. Dessa kan vara: långvarig och komplex smärta från ansikte och käkar, svårigheter att röra käken eller gapa stort, återkommande huvudvärk, bruxism, attrition och sömnstörningar. Våra terapier kan vara farmakologi, bettstabilisering, sensorisk stimulering och smärtskola.

 
   

Senast uppdaterad av Isabelle Frej