Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal

Klicka på namnet för kontaktuppgifter.

Avdelningsföreståndare/Administration

Professor, specialisttandläkare, avdelningsföreståndare

Administrativt stöd
Gunilla Liljeholm

EwaCarin Ekberg
Professor, specialisttandläkare, bitr. avdelningsföreståndare

Professor, övertandläkare

Susanne Broomé
Kliniksamordnare

Tandläkare

Professor, övertandläkare

Anna Avdelius
Tandläkare

Julia Lam
Tandläkare

Susanna Gillborg
Doktorand, tandläkare

Birgitta Häggman Henrikson
STtandläkare  
                                                                                                                                                                                           
Tessa Bijelic
Tandläkare  
                                                                                                                                              
Caroline Mörner
Tandläkare   
                                                                                                                                         
Magdalena Sjöwall
Tandläkare

Johan Larsson
Fysioterapeut  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Jesper Fjellner
Amanuens

Tandsköterskor

Carina Arlesäter Tiljander
Tandsköterska

Janni Koleszar Olsson
Tandsköterska

Ann-Christin Moberg
Tandsköterska

Tandsköterska

Marina Braun Lindahl
Tandsköterska 

Annika Gröndahl
Tandsköterska

Doktorand

Ibrahim Oghli   

Senast uppdaterad av Gunilla Liljeholm