Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Individ

Kronisk intraoral smärta: bedömning av diagnostiska metoder och prognos.

TänderAtypisk odontalgia (AO) är en svårt kroniskt smärttillstånd i munnen, som sannolikt är orsakad av en skada i nervsystemet. Målsättningen med projektet är att utvärdera och förbättra diagnostiska metoder för att identifiera patienter med AO samt att analysera vilka faktorer som predikterar vilka patienter som kommer att ha en förbättrad respektive oförändrad eller förvärrad smärta på sikt.

Forskningsgrupp

Nationell
Maria Pigg, DDS, doktorand
Thomas List, DDS, Odont dr.
Susanne El-Masry. DDS, Msci

Internationell
Peter Svensson, DDS, PhD, Dr Odont.
Lene Baad-Hansen DDS, PhD,
Mark Drangsholt DDS, PhD


Förändring av temporomandibulär dysfunktion (TMD) före och efter käkkirurgisk korrektion i kombination med tandreglering.

Det saknas kunskap om huruvida patienter remitterade för käkkirurgi i kombination med tandreglering har högre frekvens av TMD än normala individer. Målet med studien är att utvärdera diagnostiska subgrupper av TMD hos patienter och kontroller samt se om behandling påverkar frekvensen av subgrupper av TMD samt tuggeffekten.

Forskningsgrupp

Nationellt
Cecilia Abrahamsson, DDS.
Lars Bondemark, DDS, Odont Dr.
EwaCarin Ekberg, DDS, Odont Dr.
Thor Henrikson, DDS, Odont Dr.
Maria Nilner, DDS, Odont Dr.
Bo Sunzel, DDS, Odont Dr.


Käkledsspolning (artrocentes) vid smärtande permanent diskdisplacering i käkleden.

Att käkleden har ett annorlunda läge är vanligt förekommande i den vuxna befolkningen (15-34%). Vanligtvis ger detta inte upphov till några större besvär, men hos en mindre del av patienter med diskdisplacering kan ha smärta och nedsatt gapförmåga. Urspolning av käkleden med koksaltlösning är enligt vissa undersökningar en enkel och effektiv behandling. Målet för studien är att i en RCT utvärdera kort- och långtidseffekten av käkledsspolning jämfört med bedövning avseende smärtreduktion, ökad gapförmåga och käkfunktion.

Forskningsgrupp

Nationell
EwaCarin Ekberg, DDS, Odont Dr.
Lotta Engelsson Sahlström, DDS.
Lars Eriksson, DDS, Odont Dr.
Thomas List, DDS, Odont Dr.
Arne Petersson, DDS, Odont Dr.


Orofacial estetik, käkfunktion och oralt relaterad livskvalitet: En populationsstudie.

Sedan ett par decennier finns ett ökat medvetande om hur hälsa, ohälsa och vård påverkar livskvaliteten. Det övergripande målet med projektet har varit att utveckla metoder för att mäta oralt relaterad livskvalitet, orofacial funktion och upplevd orofacial estetik. 
Fortsättningen av projektet är att genom epidemiologiska studier finna normer för dessa instrument i populationen.

Forskningsgrupp

Nationell
Pernilla Larsson, DDS, Odont Dr. Linköping
Thomas List, DDS, Odont Dr. Malmö
Krister Nilner, DDS, Odont Dr. Malmö
Lars Bondemark, DDS, Odont Dr. Malmö

Internationell
Richard Ohrbach, DDS, PhD Buffalo, USA
Mike John, DDS, PhD Minneapolis, USA


Influence of the cholinergic anti-inflammatory pathway on chronic periodontitis

The aim is to investigate the relationship between illness respone, vagus-nerve activity, degree of anxiety and depression and extent and severity of chronic periodontitis, to characterize the sensory nerve function by investigating the response to quantitative sensory testing (QST) of oral tissues and peripheral joints and to investigate the levels of inflammatory mediators in blood and gingival crevicular fluid before and after non-surgical treatment of chronic periodontitis in relation to pre- and post therapy status.

Forskningsgrupp

Nationell
Per Alstergren, Associate Professor
Sigvard Kopp, Professor, Stockholm
Leif Eriksson, DDS, PhD, Stockholm
Mikael Nilsson, DDS, MSc, PhD student 


Autonomic and serotonergic modulation of temporomandibular joint arthritis in juvenile idiopathic arthritis

The aim is to investigate the role of the autonomic nerve system and serotonergic mechanisms in TMJ arthritis in juvenile idiopathic arthritis (JIA). 

Forskningsgrupp

Nationell
Per Alstergren, Associate Professor
Jon Lampa Associate Professor, Stockholm
Amal Al-Khotani, DDS, PhD student  

Senast uppdaterad av Christian Callmer