Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Biologi

Käkmuskelsmärta - smärtmekanismer och behandling 

käkmuskelsmärta
Målet med forskningsprojektet är att undersöka om tandpressning leder till ökad serotonin-frisättning i massetermusklerna. Försöken kommer att göras på dem som inte har några besvär och de som besväras/lider av TMD. Vi kommer att använda mikrodialysteknik som är en effektiv metod för att studera biokemiska förlopp. 

Ökad kunskap om mekanismer vid muskelsmärta kan förbättra både diagnostik och framtida behandlingsalternativ, med minskat lidande och ökad livskvalitet som följd.

Funktionell MRI och MRI-spektroskopi vid utvärdering av centrala smärtbanor och metabolisk aktivitet hos patienter med temporomandibulär dysfunktion 


Forskningsprojektet vill studera centrala smärtmekanismer med hjälp av funktionell MR (fMRI) och MR spektroskopi av hjärnan hos individer med och utan TMD samt hos dem med en generaliserad smärtbild. Aktiveringsmönster och koncentrationer av olika metaboliter i hjärnan analyseras.

Forskningsgrupp

Nationell

Angelica Overgaard,MD,doktorand      
Pia Sundgren MD. PhD
Thomas List, DDS, Odont dr.
Kasim Abul-Kasim MD. PhD
Andreas Weibul, PhD
Hans Westergren, MD, PhD

Internationell
Peter Svensson, DDS, PhD, Odont Dr.

Local cholinergic modulation of synovial inflammation in rheumatoid arthritis

The purpose of this project is to provide deeper understanding of synovial inflammatory mechanisms causing pain and tissue destruction in RA by study of a recently discovered interaction between the neuronal and immune systems, which possibly may provide a basis for new treatments. In addition, identification of patients at risk for severe destruction or pain of the TMJ may be facilitated by the results in the proposed project.

Forskningsgrupp

Nationell
Per Alstergren, Associate Professor
Anca Catrina, MD, Stockholm
Neveen Ahmed, DDS, PhD student

Senast uppdaterad av Magnus Jando