Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

På avdelningen bedrivs forskning inom 
"Orofacial smärta och funktionsstörning".

 

Vi arbetar med kliniknära och tillämpad forskning om orofaciala (mun och ansikte) sjukdomar och tillstånd som ofta finns i befolkningen. Forskningen utgår från frågeställningar där patienternas situation sätts i centrum.

Centrala begrepp i vår forskning är smärta, käkfunktion och pedagogik.

forskningsbas biologiforskningsbas individForskningsbas samhälle 

Vår ambition är en bred forskningsbas som omfattar; biologi - individ - och samhälle med fokus på mekanismer, diagnostik, utvärdering av behandling, epidemiologi och lärande. Det som är unikt med avdelningens forskning är profilering mot inflammation, neuropatiska smärtor, kulturella aspekter på smärta samt kunskapsöverföring. Forskningen skall leda till en bättre och evidensbaserad kunskap. Viktigt för oss är att den nya kunskapen skall komma vården till godo och där särskild vikt läggs vid patienternas upplevelser och livskvalitet.

 

Forskningsprojekten är oftast multidisciplinära (olika kompetenser) och sker i formen av multicenter-studier (flera olika samarbetspartners) såväl nationellt som internationellt.

Senast uppdaterad av Magnus Jando