Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandvård

Vi mottar remisser från tandläkare såväl inom som utom Tandvårdshögskolan samt från läkare. Vi har även avtal rörande Frisktandvårdspatienter med Folktandvården, Region Skåne. Samarbetsavtal finns även med Käkkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus.

Senast uppdaterad av Magnus Jando