Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs med fokus på käkledssjukdomar, hård- och mjukvävnadsregeneration inför implantatbehandling, hälsoekonomiska aspekter på visdomstandskirurgi, slemhinneförändringar respektive benläkning relaterade till rökning samt läkemedelsinducerade bennekroser.

 

Pågående doktorandprojekt:

Namn: Anna Klinge

Titel: Tredimensionell kartläggning av käkbenet i relation till ansiktshöjd. 

Alla människor ser olika ut, både på utsidan och på insidan. Vid undersökning av patienter och granskning av datortomografibilder (tredimensionella röntgenbilder) har en tanke väckts att det kanske finns en koppling mellan ansiktshöjden och hur käkbenet ser ut (den del av käken där tänderna fäster). Tanken är att den som har en hög ansiktshöjd troligtvis också har ett högt, men tunt käkben. Den som däremot har en kort ansiktshöjd har troligtvis ett kort, men tjockt käkben. Detta kan ha betydelse när det kommer till behandlingsplanering om man saknar en eller flera tänder och önskar ersätta förlorade tänder med exempelvis implantat. Det behövs tillräckligt med käkben för att kunna fästa implantatskruvarna. Då är det bra att före operationen ha kunnat bedöma tillgången på käkben. Kanske den bedömningen kan baseras på ansiktshöjden.

Senast uppdaterad av Magnus Jando