Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tandvård

Studentklinik

På studentkliniken behandlas patienter med inflammation i tandens pulpa, med infektion i rotkanalssystemet och med så kallad rotspetsinflammation, som är en följd av denna infektion. Studenterna arbetar under handledning av specialisttandläkare eller tandläkare under specialistutbildning. Rotbehandling är en relativt tidskrävande process. I allmänhet behövs flera behandlingsgånger för att rengöra tandens rotkanaler fullständigt och avlägsna de bakterier som kan finnas där. När rotkanalerna bedöms vara rena fylls de igen i sin helhet så tätt att det inte skall kunna läcka in några bakterier igen från munhålan. Uppföljning av rotbehandlingar utförda på studentkliniken visar att behandlingarna har en hög kvalitet.

Lärarklinik

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan. Endodontispecialister eller tandläkare under specialistutbildning utför behandlingarna. Till hjälp för att genomföra komplicerade rotbehandlingar har vi bl. a. operationsmikroskop, ultraljudsmaskiner och möjlighet till mikrobiologisk diagnostik.

Vanliga anledningar till remiss för endodontisk specialistvård är t.ex. tekniska svårigheter såsom att finna rotkanalerna i tanden eller komplicerad tandanatomi som gör behandlingen tekniskt svår samt problem med diagnostik och prognosbedömning. Andra anledningar till remiss är svårare rotkanalsinfektioner som inte läkt trots rotbehandling och tänder som fortsätter att ge besvär eller värk efter utförd rotbehandling. Vid behov kompletteras rotbehandlingen med kirurgisk behandling t.ex. rotspetsoperation.

Vi utför även tandinfektionsutredningar vid förebyggande av eller misstanke om samband mellan tandinfektion och den allmänna hälsan. Patienter med tandvårdsrädsla är välkomna och behandling under lustgassedering kan erbjudas. En av endodontiklinikens specialister är knuten till Orofaciala smärtenheten varför vi kan ta emot patienter med långvariga smärtsymtom som vid behov kan utredas vidare vid Orofaciala smärtenheten.

Senast uppdaterad av Daniel Bengmark