Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Endodonti

Vid Avdelningen för endodonti får tandläkarstuderande lära sig om sjukdomar i tandens pulpa eller utgående från tandens pulpa. De studerande får också under handledning behandla patienter med dessa tillstånd. Behandlingen innebär i allmänhet rotkanalsbehandling och rotfyllning.

Vi tar emot patienter för specialistbehandling på remiss från allmäntandläkare och från tandläkare inom andra odontologiska specialiteter. Vanliga anledningar till remisser är tekniska svårigheter vid behandlingen samt problem med diagnostik och prognosbedömning.

Forskning och forskarutbildning bedrivs med huvudsaklig inriktning oral smärta, behandling av skadad pulpa, samt behandlingskvalitet, behandlingsutfall och behandlingsbeslut vid rotbehandling.

Forskning

Forskning

Forskningen som bedrivs vid avdelningen för endodonti fokuseras för närvarande på följande områden: behandling vid exponerad pulpa, kronisk oro-facial smärta, samt behandlingskvalitet, behandlingsutfall och behandlingsbeslut vid rotbehandling.

Forskning endodonti

Tandvård

Tandvård

På lärarkliniken behandlas patienter på remiss från allmänpraktiserande tandläkare, från specialisttandläkare i regionen och från andra avdelningar på Tandvårdshögskolan.

Tandvård endodonti

Senast uppdaterad av Isabelle Frej