Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Utbildning

Vid avdelningen för cariologi sker grundutbildning för blivande tandläkare i cariologi (läran om kariessjukdomen). Forskarutbildning och klinisk fördjupning i cariologi sker inom avdelningens fokusområden.

Grundutbildning

Utbildning inom ämnet cariologi sker i enlighet med den pedagogiska modellen som tillämpas på Tandvårdshögskolan - PBL, problem baserat lärande. Detta innebär att studenterna skaffar sig teoretisk och praktisk kunskap om sjukdomsförlopp, diagnostik och behandling av kariessjukdomen i större sammanhang där denna problematik är integrerad. Utbildningen i cariologi sker i huvudsak inom ramen för det mer övergripande utbildningsområdet "Prevention, diagnostik och behandling av karies och parodontit". Studenternas grundläggande kliniska träning sker under kurserna 4 och 5, vilken föregås av skills lab kurs under kurs 3. Patientbehandlingen sker under handledning av tandläkare vid cariologiavdelningen. Under den resterande studietiden, speciellt på kliniken för allmän vuxentandvård, tillämpas och tränas kunskaper och färdigheter i bredare kliniska sammanhang.

Senast uppdaterad av Christian Callmer