Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Forskning

Forskning och forskarutbildning bedrivs vid avdelningen för cariologi. Fokus sätts på kariessjukdomen ur ett evolutionsperspektiv, speciellt på mikrobiologiska och immunologiska aspekter samt betydelsen av ärftliga faktorer. Global kariesepidemiologi studeras i samarbete med WHO-databasen CAPP. Kunskapen utvecklas genom tillämpning i projekt för riskbedömning, förebyggande metoder och minimalt invasiva behandlingsmetoder. Klinisk forskning innefattar kariesriskbedömning med olika metoder (bl a Cariogram), överföring av kariesbakterier mellan familjemedlemmar, kartläggning av syratoleranta bakterier i dentinkaries, multicenterstudier om effekt av stegvis exkavering av karies, reducering av kariesframkallande bakterier med klorhexidinlack samt utveckling av provtagningsmetoder för mutansstreptokocker. Inverkan av HLA-profil för antikroppssvar i saliv och för kolonisation av mutansstreptokocker studeras.

Laboratorium för immunologiska och mikrobiologiska metoder med olika DNA-tekniker arbetar med odling och typning av bakterier, immunoblot analyser, antikroppsbestämningar i saliv mm. Viss proteinkemisk och hårdvävnadsforskning finns också.

Publikationer

Publikationer från avdelningen

Listan återger endast en del av våra publikationer som finns i PubMed.

Senast uppdaterad av Johan Portland