Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Salivlaboration (in Swedish)

Förslag till Laboration inom skolvärlden:

Område: Tandsjukdomar, karies
Övning: Odling av kariesrelaterade bakterier


Kort bakgrund:

Tandkaries orsakas av syrabildning i de bakterierika beläggningar - plack - som ofta
finns på och mellan tänderna. Syrabildningen uppstår efter kolhydrattillförsel och kan
vara mer eller mindre intensiv och långvarig, beroende på en mängd olika faktorer.

En faktor som spelar roll är bl a vilken typ av bakterier som ingår i placket. Vissa
bakterier har förmåga till att sänka pH mer än andra. Bakteriearter som anses särskilt skadliga är t ex Streptococcus mutans och Streptococcus sobrinus. Ett sammanfattande vardagsnamn för dessa är "mutans streptokocker".
Det finns ett enkelt kit med vilket man lätt kan mäta förekomsten av dessa bakterier.
Det heter "Strip Mutans" och tillhandahålles genom Orion Diagnostica. Man mäter förekomsten i saliv, eftersom salivvärdet avspeglar antalet tandytor som
härbärgerar mutansstreptokocker. Ett högt tal innebär således att kariesrisken är
förhöjd, jämfört med om man har lågt antal eller helt saknar mutansstreptokockerna.
Det innebär dock inte nödvändigtvis att karies uppstår, eftersom bakterietalen endast är en faktor i samspel med kost, saliv, fluor etc.

Saliv Diagnostik:
Strip Mutans Test

 

paraffinbiten tuggas under tre minuterPersonen som skall testas tuggar paraffinbiten
under tre minuter. (Om man vill kan man kombinera mutanstestet med att mäta salivmängd - i så fall spottar försökspersonen i ett mätglas med tratt och man mäter hur mycket saliv som bildas under tre minuter. Mängden divideras med 3 och man får salivsekretion i ml/min, ett vanligt sätt att mäta mängden. Vuxna har normalt 1-3 ml/min).

 

 

Paraffinbiten spottas ut

Paraffinbiten spottas ut och man snurrar
plaststrippet 10 gr över tungan, så att
sidan med den rundade avslutningen blir
salivkontaminerad. Man skall inte ta med
fingrarna på den delen av strippet.

 

 strippet dras ut

Man drar ut strippet genom slutna
läppar för att ta bort salivöverskottet.

 

 

 strippet sätts i den aktiverade buljongen

Strippet sätts i den aktiverade buljongen
och man sluter till röret lätt med korken,
ej hårt för att ev gaser skall kunna lämna
röret. Röret ställes i en inkubator som
håller 35-37C och inkuberas ca 48 timmar.
Blir tiden längre är det inte kritiskt. Att ta ut
strippen redan efter en dag är dock för tidigt,
bakteriekolonierna blir för små.

 

 

Strippet tas försiktigt ut och ställes eller hänges på tork

Strippet tas försiktigt ut och ställes
eller hänges på tork. Man kan avläsa
direkt eller senare.

 

 

 

Avläsningen sker gentemot en mall

Avläsningen sker gentemot en mall,
och man graderar från 0 till 3.
Antalet kolonier avspeglar mängden
av mutansstreptokocker i saliven,
som i sin tur belyser hur stor
"mutansbelastning" tänderna har.
Värdet är en faktor i
kariesriskbedömning.


Torkade strip kan förvaras  mycket lång tid

Torkade strip kan förvaras
mycket lång tid, flera år, t ex
i labbrapporter.

 

 

 

 

 

Vill man läsa mer om faktorer som ingår i en sådan kariesrisk bedömning kan man
gå till Cariologiavdelningens ordinarie web-sidor (info på engelska endast, t.v.). 
Provtagningen hinner man lätt med under en lektion. Avläsning och diskussion kan ta kort eller lång tid beroende på hur mycket intresse man vill lägga ner på området.

The Mutans Streptococci

Caries risk assessment

Senast uppdaterad av Magnus Jando